Willen. Weten. Wagen.

DIM werkt zowel in leiderschapstrajecten, als individuele en teamcoaching aan persoonlijke persoonlijke groei, energie en effectiviteit. Om moedige mensen te ontwikkelen maken we gebruik van ons eigen 4M leiderschapsmodel.

Motivatie

Leren en ontwikkelen kost moeite en succes is onzeker. Bij het doorbreken van patronen is er zelfs reeële kans dat je omgeving je terug duwt richting het oorspronkelijke gedrag. Investeren in nieuw gedrag begint dan ook bij het scherp krijgen van motivatie. In onze aanpak investeren daarom in persoonlijke drijfveren: wat geeft energie, waar wil iemand aan bijdragen? Daarnaast benaderen we motivatie praktisch: Wat wordt leuker, interessanter, beter of simpelweg makkelijker en plezieriger dankzij ander gedrag?

Voorbeeld modules: persoonlijk leiderschap, eigen regie, missie & visie, verandermanagement

Meesterschap

Mensen denken vaak in talenten. Je hebt een talent of je hebt het niet. Wij geloven dat de meeste kwaliteiten voortkomen uit kennis, veel doen, reflecteren en opnieuw proberen. Daarom werken we vanuit theorie en praktijkervaring aan praktisch toepasbare ontwikkeling van kennis en vaardigheden.

Voorbeeld modules: winning strategies, gesprekstechnieken, politiek-bestuurlijke sensitiviteit, opdrachtgericht werken, innovatie middels design thinking, stakeholdermanagement

Mildheid

Ieder denkt en handelt vanuit zijn of haar eigen eigen unieke perspectief. Dat is meestal effectief en efficiënt, maar ook een bron van snelle conclusies, schijnverbanden en vertekende interpretaties. Daarmee doen we anderen en vaak ook onszelf tekort. Door te leren over de ander, leer je over jezelf en andersom. Je verplaatsen in een ander, intrinsiek verdiepen in andermans belangen en intenties en oprecht luisteren vormen een essentiële basis voor hoe wij werken aan persoonlijke ontwikkeling en meer verbinding in organisaties.

Voorbeeld modules: appreciative inquiry, beïnvloedingstechnieken, conflicthantering, ontwikkelgericht sturen, high performing teams, theory U

Moed

Of het nu gaat om persoonlijke keuzes of een organisatiebesluit, verandering en ontwikkeling gaan over nieuwe dingen proberen. Dat betekent risico’s nemen. Het ‘goede’ willen doen zonder garantie dat dit wordt gezien. Moed is de basis voor leren en ontwikkelen. Samen werken we vanuit een positieve basis aan eerlijke reflectie en geven praktische handvatten.

Voorbeeld modules: psychologische veiligheid, dilemma-training, leiderschap en communicatie bij verandering

Leiderschap is soms ook de moed hebben om ergens mee te stoppen:


Werkwijze