Organisatie impact. Persoonlijke inzet.

organisaitie impact

Wij begeleiden en ontwikkelen moedige organisaties. Moedige organisaties waarin mensen vanuit een gezamenlijke missie met elkaar en hun omgeving werken aan maatschappelijke opgaven. Samen, vanuit heldere rollen en verantwoordelijkheden mét scherpe sturing en concrete resultaten. Zo dragen we niet alleen bij aan meer maatschappelijke impact en efficiëntie, maar ook aan meer werkplezier dankzij autonomie, heldere uitdagingen en effectieve afstemming. 

Heldere opgave

Om bij te kunnen dragen, moet glashelder zijn waar de organisatie voor staat. Wat is het bestaansrecht en waarom is dat van belang? Dankzij een concrete doorvertaling naar ambities en (sub)-doelen weet ieder waar zijn of haar bijdrage toe dient, kunnen gewogen keuzes worden gemaakt en wordt tijdig verantwoording afgelegd en (bij-)gestuurd.

Een ondersteunend systeem

Een effectieve organisatie ondersteunt haar mensen met een passend ‘systeem’. Processen en structuren, die professionals de ruimte geven om besluiten te nemen en inzichtelijk maken wanneer anderen te betrekken. Kortom, taken en verantwoordelijkheden worden zo belegd dat zij helpend zijn voor het werk wat mensen samen te doen hebben.

Lerende cultuur

Een lerende cultuur is een combinatie van nieuwsgierigheid, initiatief en discipline. In een lerende cultuur hebben mensen een inclusieve, open houding richting andere perspectieven en ideeën. Met enthousiasme en discipline wordt geëxperimenteerd en worden nieuwe werkwijzen uitgeprobeerd en verankerd.

Verantwoord leren vindt plaats binnen kaders, door vooruit te kijken en risico’s af te wegen. Leren en ontwikkelen gaat in onze leerprogramma’s altijd hand in hand met het anticiperen op (ongewenste) uitkomsten, tijdig opschalen en een verantwoorde inbedding in de bestaande verantwoordings-systematiek.

Persoonlijk kompas en vaardigheden

Leren en ontwikkelen vindt plaats in de context van de opgave, maar is uiteindelijk altijd persoonlijk. Wat motiveert, hoe worden kwaliteiten ingezet, waar liggen blokkades en ligt potentieel? Met een combinatie van waardering en aanspreken en verschillende werkvormen krijgen mensen inzicht in zowel hun eigen, als gezamenlijke (team-)ontwikkeling.

Opbouw leerprogramma's

In onze (leer)programma's werken we aan individuele en gezamenlijke vaardigheden. We koppelen de ontwikkeling van mensen en teams altijd aan de visie en doelen van de organisatie. Tijdens onze programma's creëren we een omgeving waarin men zich veilig voelt om uit te spreken, aan te spreken én te complimenteren.

We richten ons op 3 niveaus:

  • Individu: welke ontwikkeling maak ik als individu/ leider, hoe stuur ik individueel?

  • Team: hoe begeleid, ontwikkel en stuur ik mijn team, hoe ontwikkelen wij ons als team?

  • Organisatie: hoe ontwikkelen we ons als organisatie?

De opbouw van onze programma’s wordt gekenmerkt door een mix van blended en social learning en bevat altijd de volgende vier elementen die op elkaar voortborduren:

  • Voorbereidende opdracht (individueel, duo of team) - actualiteit en uitdaging

  • Interactieve sessie - theorie en vaardigheden oefenen

  • In de praktijk brengen/ opvolgen - doorvertaling en borging

  • Resultaat meten, verdiepen, vervolgstap - reflectie en evaluatie

Bel of mail gerust voor meer informatie!

Werkwijze