Intervisie strategisch en verbindend leiderschap

“Het zijn enorm waardevolle bijeenkomsten. Het dwingt me tot reflectie en de reflecties en adviezen van anderen zijn echt helpend”


Intervisie strategisch en verbindend leiderschap

Leiderschap op top-niveau kent veel complexe en veelal ethische uitdagingen met relatief weinig gelegenheid om hierover te sparren met anderen. Deze academische organisatie faciliteert strategisch en verbindend leiderschap via ondermeer reguliere intervisie-bijeenkomsten. De bijeenkomsten hebben tot doel de verbinding tussen de leidinggevenden te versterken en meer gezamenlijkheid te ontwikkelen op de wijze van leidinggeven binnen de organisatie. Daarnaast bieden de intervisie-bijeenkomsten uiteraard praktische handvatten om actuele casuïstiek aan te pakken.


“Het is enorm waardevol om een plek te hebben waar ik open en vrijuit kan spreken”


Aanpak

In groepen van circa 8 deelnemers op strategisch niveau worden jaarlijks meerdere intervisie-bijeenkomsten georganiseerd. Deelnemers bereiden allen persoonlijke casuïstiek voor en maken gezamenlijk keuzes voor de bespreking. Hierbij wordt gewerkt volgens een bewezen effectieve methode, waarin de balans wordt gezocht tussen een informele en ontspannen sfeer en tegelijkertijd een constructieve en op z’n tijd scherpe discussie.

De casuïstiek wordt verdiept door middel van de bespreking en toepassing van wetenschappelijke achtergrondartikelen op het gebied van bijvoorbeeld conflicthantering, teamontwikkeling, procesmanagement, gesprekstechnieken en ethiek.


“De artikelen geven een mooie verdieping. Dit soort dingen kom ik anders niet tegen en vind ik erg leerzaam”


Cases