Onze cases.

DIM werkt samen met opdrachtgevers aan het creëren van publieke waarde.

Samen met onze opdrachtgevers realiseren wij zowel organisatiedoelen, als persoonlijke en teamontwikkeling van medewerkers en management. Dit doen we in de vorm van leiderschapsontwikkeling, teamcoaching, opleiding en verandermanagement.


Op deze pagina beschrijven we enkele recente en relevante cases.
Voor meer toelichting, neem vrijblijvend contact met ons op!

“Alexli combineert strategisch inzicht, scherp analytisch vermogen,
respectvol kunnen confronteren met een warme persoonlijkheid. Ze weet in korte tijd een
veilig werkklimaat te creëren en zet haar jarenlange ervaring en kennis met wijsheid en humor in.

Ze begeleidt sinds 2018 meerdere leiderschapsprogramma’s op strategisch niveau.
Zij is een echte professional waar ik bijzonder graag mee samenwerk.”

Corine van der Sande, Leiderschap & Talentontwikkeling Erasmus MC

Meer opdrachtgevers en referenties

Leiderschapstraject: sturen op professionele autonomie en impact.

Voor een uitvoeringsorganisatie met hoog opgeleide professionals begeleiden wij een meerjarig leiderschapstraject gericht op het versterken van de professionele autonomie, effectievere sturing en samenwerking met de omgeving.

Lees meer

Herijking visie en strategie: onderlinge samenwerking, impact en meer energie.

Een Directoraat-Generaal constateerde dat de verschillende directies in de praktijk weinig samenwerkten en regels en procedures de overhand leken te hebben boven de beoogde publieke waarde. DIM heeft een traject opgesteld gericht op het versterken van de onderlinge samenwerking en werken vanuit impact en de ‘bedoeling’.

Lees meer

Teamontwikkeling: complementariteit, strategische sturing en eenduidig leiderschap.

Een Directoraat-Generaal heeft in korte tijd meerdere nieuwe directeuren, die gezamenlijk bovendien voor een grote opgave staan. De Directeur-Generaal vraagt DIM voor (versnelde) teamontwikkeling en het formuleren van een ‘gezamenlijke ambitie’.Lees meer

Organisatie-ontwikkeling: zakelijk sturen op ondernemerschap, innovatie & klanttevredenheid.

Een grote uitvoeringsorganisatie met een flinke productie-opgave stond voor complexe transitie-opgave. Politiek en opdrachtgevers stelden hogere eisen, het aantal vragen steeg, terwijl tegelijkertijd de arbeidsmarkt krapper, en de inzetbaarheid van de markt minder flexibel werd

Lees meer

Intervisie: strategisch en verbindend leiderschap.

Leiderschap op top-niveau kent veel complexe en veelal ethische uitdagingen met relatief weinig gelegenheid om hierover te sparren met anderen. Deze academische organisatie faciliteert strategisch en verbindend leiderschap via ondermeer reguliere intervisie-bijeenkomsten.
Lees meer

Conflicthantering: samenbrengen afdelingen, versterken persoonlijke vaardigheden.

Een Zelfstandig Bestuursorgaan (ZBO) kampte met grote achterstanden in de productie en een scherp en zich verdiepend conflict tussen twee afdelingen. DIM  werd gevraagd een aanpak te ontwerpen, opdat de organisatie gezamenlijk weer effectief kon functioneren.Lees meer


© 2023 DIM,Panamalaan 5F, 1019 AS Amsterdam© 2023 DIM,Panamalaan 5F, 1019 AS Amsterdam© 2023 DIM,Panamalaan 5F, 1019 AS Amsterdam