DIM bundelt kennis en ervaring op het gebied van organisatie-ontwikkeling en de ontwikkeling van medewerkers en leidinggevenden. 


Samen met opdrachtgevers dragen we bij aan toekomstbestendige organisatie-ontwikkeling; een lerende organisatie, waarin ieder zijn bijdrage weet en op een positieve manier samen wordt gewerkt aan concreet resultaat.

Onze filosofie.

Tell me and I forget. Teach me and I remember. Involve me and I learn.

Meervoudige uitdagingen kennen geen enkelvoudige oplossingen.

De complexiteit van organisaties is en hun opgaven zijn een gegeven. Toch wordt in de praktijk vaak gekozen voor interventies vanuit slechts 1 perspectief. Alleen de organisatie-structuur veranderen, laat de ingesleten olifantenpaadjes echter niet verdwijnen. Een leiderschapstraject gericht op betere samenwerkingen, heeft beperkt effect als de gezamenlijke doelen niet voldoende scherp zijn. Wij kijken integraal en werken samen met de organisatie aan langdurige impact.

Samenspel van organisatie-belangen en persoonlijke motivatie.

Als de organisatie van waarde is voor de mensen, dragen de mensen optimaal waarde bij voor de organisatie. Daadwerkelijk doorleven waar de organisatie voor staat en hoe ieders inzet en kwaliteiten hieraan bijdragen, verhoogt niet alleen de  gezamenlijke impact, maar ook het werkplezier. DIM verbindt de visie en ambitie van de organisatie aan de drive en ambitie van medewerkers en andersom.
Duurzame organisatie-ontwikkeling door leren en investeren.

De wereld verandert continu. Een lerende en wendbare organisatie -cultuur is dan ook essentieel om (toekomstige) uitdagingen effectief te kunnen oppakken. Hoe kunnen we morgen beter doen waar we vandaag tegenaan liepen? Hoe anticiperen we op ontwikkelingen? Op deze manier leren is geen aparte activiteit, maar onderdeel van het werk. In onze trajecten maken wij daarom altijd een directe koppeling met de dagelijkse praktijk; aan de hand van de organisatie-opgaven en via de lijn.


Meer weten over onze werkwijze?


© 2023 DIM,Panamalaan 5F, 1019 AS Amsterdam