“Ik heb Alexli leren kennen als een enthousiasmerende begeleider in ons traject van leiderschapsontwikkeling. Zij verbindt, snapt waarom het gaat in de organisatie, heeft inzicht in veranderprocessen en treedt effectief op. En met een enorme energie en ook humor. Kortom, een aanrader!”

Rob van Lint, ABD Topconsult, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koningrijkrelaties

Onze opdrachtgevers.

Onze opdrachtgevers.

Onze opdrachtgevers.

“IDG BEB wil impact gericht sturen vanuit visie. Alexli en Jont hebben ons directieteam en onze MT’s begeleid in de concrete doorvertaling van visie naar strategie & concrete doelen voor de jaarplannen. Een zeer plezierige samenwerking, waarin Alexli op een positieve en constructieve manier mensen heeft weten mee te nemen in een complex en soms taai proces!”

Guido Landheer - Waarnemend DG Agro, Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
voormalig pDG Buitenlandse Externe Betrekkingen, Ministerie van Buitenlandse Zaken


© 2023 DIM,Panamalaan 5F, 1019 AS Amsterdam© 2023 DIM,Panamalaan 5F, 1019 AS Amsterdam© 2023 DIM,Panamalaan 5F, 1019 AS Amsterdam