Onze werkwijze.

Onze werkwijze.

DIM verbindt de ambitie van de organisatie en de motivatie en kracht van medewerkers.

Organisaties worden gevormd door de mensen die er werken. Wij geloven dat maximale impact wordt behaald als ieders kwaliteiten worden benut voor het gezamenlijke doel.


We werken van buiten naar binnen: vanuit de opgave naar heldere doelen en werkwijze naar persoonlijke inzet. We streven naar lerende organisaties; omgevingssensitief en wendbaar vanuit een stevige gezamenlijke basis en een cultuur van onderling leren, aanspreken en successen delen en vieren.


Wij verbinden de ambitie van de organisatie en de motivatie en kracht van medewerkers. Organisaties worden gevormd door de mensen die er werken. Wij geloven dat maximale impact wordt behaald als ieders kwaliteiten worden benut voor het gezamenlijke doel.


We werken van buiten naar binnen: vanuit de opgave naar heldere doelen en werkwijze naar persoonlijke inzet. We streven naar lerende organisaties; omgevingssensitief en wendbaar vanuit een stevige gezamenlijke basis en een cultuur van onderling leren, aanspreken en successen delen en vieren.

The secret of change is to focus all of your energy.
Not on fighting the old, but on building the new.

The secret of change is
to focus all of your energy.
Not on fighting the old,
but on building the new.

Organisatie impact
Persoonlijke inzet.

Organisatie impact
Persoonlijke inzet.

Een integrale aanpak en meervoudig perspectief zijn kenmerkend voor onze werkwijze. Zo werken we vanuit verschillende invalshoeken aan resultaat, veerkracht een vitaliteit.

Een integrale aanpak en meervoudig perspectief zijn kenmerkend voor onze werkwijze. Zo werken we vanuit verschillende invalshoeken aan resultaat, veerkracht een vitaliteit.

Lees meer over organisatie-ontwikkeling

Willen. Weten. Wagen.

DIM werkt zowel in leiderschapstrajecten, als individuele en teamcoaching aan persoonlijke groei, energie en effectiviteit.

DIM werkt zowel in leiderschapstrajecten, als individuele en teamcoaching aan persoonlijke groei, energie en effectiviteit.

Lees meer over de ontwikkeling van mensen en teams

Lees meer over de ontwikkeling

van mensen en teams


© 2023 DIM,Panamalaan 5F, 1019 AS Amsterdam© 2023 DIM,Panamalaan 5F, 1019 AS Amsterdam